Jak dokonać zwrotu?

Nr konta bankowego

Data zakupu

Dołącz zdjęcie paragonu/faktury

Podaj przyczynę braku zadowolenia z produktu marki Candy

Jeśli pojawiły się problemy z rejestracją, prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail: candy@mtrmedia.com.pl